Kontakt

Jediná fakturačná a korešpondenčná adresa:

KABELAX, s.r.o.
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava – Vajnory

mobil: +421 (0) 905 547 810
e-mail: info@kabelax.eu

Upozornenie!
Spoločnosť KABELAX, s.r.o. s vyššie uvedeným jediným sídlom spoločnosti, neprevádzkuje žiadne činnosti okrem uvedených v ORSR. Za spoločnosť koná a môže  podpisovať právne dokumenty len osobne konateľ uvedený v ORSR a svoju totožnosť preukazuje svojim platným občianskym preukazom!
Za škody nedodržaním uvedeného spoločnosť KABELAX, s.r.o., Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava nenesie žiadnu zodpovednosť!!!